ขนาดอักษร |
TH EN

บริการ

โครงการอบรมเพื่อการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล และการเตรียมความพร้อมสู่ไทยแลนด์ 4.0
12 ก.ค. 2560
958
อ่านรายละเอียด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA" โรงงานยาสูบ เฟส 2
26 ก.ค. 2560
465
อ่านรายละเอียด
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Digital Skill Workforce (Digital Citizen)
23 ก.ค. 2560
483
อ่านรายละเอียด
โครงการอบรมหลักสูตร การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA รุ่นที่ 2
21 ก.ค. 2560
2585
อ่านรายละเอียด
โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 7
21 ก.ค. 2560
2457
อ่านรายละเอียด
โครงการอบรมหลักสูตร "รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4
21 ก.ค. 2560
2638
อ่านรายละเอียด
หลักสูตรผู้บริหารด้านนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบูรณาการภาครัฐ หัวข้อ “การปรับตัวของภาครัฐ ในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล"
17 ก.ย. 2559
1053
อ่านรายละเอียด
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
หน้า จากทั้งหมด 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
ไปที่หน้า :
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@ega.or.th
EGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER