ขนาดอักษร |
TH EN

บริการ

การประชุมระดมสมองเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2 กลุ่มที่ 6 การคมนาคม
10 ต.ค. 2559
5169
อ่านรายละเอียด
การประชุมระดมสมองเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2 กลุ่มที่ 5 การศึกษา
10 ต.ค. 2559
5146
อ่านรายละเอียด
การประชุมระดมสมองเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2 กลุ่มที่ 4 การบริหารสินทรัพย์ การจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและการใช้จ่าย
10 ต.ค. 2559
5119
อ่านรายละเอียด
การประชุมระดมสมองเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2 กลุ่มที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ สาธารณูปโภค
10 ต.ค. 2559
2192
อ่านรายละเอียด
การประชุมระดมสมองเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2 กลุ่มที่ 2 ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ การจ่ายเงินเดือนและทรัพยากรมนุษย์
10 ต.ค. 2559
2149
อ่านรายละเอียด
การประชุมระดมสมองเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2 กลุ่มที่ 1 การสาธารณสุข
10 ต.ค. 2559
2126
อ่านรายละเอียด
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
หน้า จากทั้งหมด 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ไปที่หน้า :
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@ega.or.th
EGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER