ขนาดอักษร |
TH EN
ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ จำนวนการดาวน์โหลด วันที่สร้าง ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร สรอ. ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขต พ.ศ.2559.pdf 6 MB 295 18 พ.ค. 2559
ระเบียบคณะกรรมการบริหาร สรอ. ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2558.pdf 2 MB 419 14 ธ.ค. 2558
ระเบียบคณะกรรมการบริหาร สรอ. ว่าด้วยค่าตอบแทน ค่ารับรอง และค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. 2556.pdf 155 KB 1180 17 มิ.ย. 2558
ระเบียบคณะกรรมการบริหาร สรอ. ว่าด้วยการบริหารผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2557.pdf 317 KB 1082 17 มิ.ย. 2558
ระเบียบคณะกรรมการบริหาร สรอ. ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2555.pdf 247 KB 940 17 มิ.ย. 2558
ระเบียบคณะกรรมการบริหาร สรอ. ว่าด้วยการช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ. 2556.pdf 161 KB 1021 17 มิ.ย. 2558
ระเบียบคณะกรรมการบริหาร สรอ. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูลและผลประโยชน์อื่นๆ แก่เจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557.pdf 102 KB 1128 17 มิ.ย. 2558
ระเบียบคณะกรรมการบริหาร สรอ. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูลและผลประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2555.pdf 239 KB 1449 17 มิ.ย. 2558
ระเบียบคณะกรรมการบริหาร สรอ. ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2556.pdf 95 KB 1051 17 มิ.ย. 2558
ระเบียบ สรอ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตสำนักงาน พ.ศ. 2555.pdf 112 KB 950 17 มิ.ย. 2558
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
หน้า จากทั้งหมด 2
  • 1
  • 2
ไปที่หน้า :
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@ega.or.th
EGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER