ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

รายงานสถานภาพการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย

30 พฤษภาคม 2561 03:00:12
3826
วันที่ : 30 พฤษภาคม 2561 03:00:12 | 3826 อ่าน

รายงานสถานภาพการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของปี 2560 ที่สะท้อนถึงภาพรวมระดับความพร้อมในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาประเทศตามนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยรายงานประกอบด้วยข้อมูลและสถิติที่สำคัญต่อรัฐบาลดิจิทัล ทั้งด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทำงานและการให้บริการของภาครัฐ สถิติด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดสากลที่สะท้อนถึงสถานภาพการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมทั้งบทวิเคราะห์ประโยชน์ของรัฐบาลดิจิทัลในมิติที่สำคัญ ตลอดจนแนวโน้มการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในอนาคต

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 30 พฤษภาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 22 ครั้ง
22 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 30 พฤษภาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 15 ครั้ง
22 MB ดาวน์โหลด
5 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 30 พฤษภาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 9 ครั้ง
5 MB ดาวน์โหลด
32 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 20 ธันวาคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 108 ครั้ง
20 MB ดาวน์โหลด
3 MB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@ega.or.th
EGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER