ขนาดอักษร |
TH EN

คณะผู้บริหาร

9 มกราคม 2560 12:07:00
27542
วันที่ : 9 มกราคม 2560 12:07:00 | 27542 อ่าน

 

 

 • นายศักดิ์ เสกขุนทด  ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
 • นางไอรดา เหลืองวิไล  รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
 • นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
 • ดร.อดิศักดิ์ ศรีนครินทร์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
 • นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 • นายสมหวัง สุนทรอุทัย ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน (ตส.)
 • นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (นย.)
 • นางศุภวรรณ ธาราโภคากุล ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ (อน)
 • นางสาวเรขา ศรีสมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง (บก.)
 • นาย อุสรา วิสารทานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาด้านบริการ (ทป.)
 • นายอาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและจัดการแอปพลิเคชัน (พอ)
 • นายนิเวช มิ่งมิตรโอฬาร ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและปฏิบัติการ (วป)
 • นายพณชิต กิตติปัญญางาม ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม (นว.)

(จากซ้ายไปขวา)

 

ict
 • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
 • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@ega.or.th
EGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER