ขนาดอักษร |
TH EN

2 ตุลาคม 2558 03:16:07
4709
วันที่ : 2 ตุลาคม 2558 03:16:07 | 4709 อ่าน
 
 
บริการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุมในรูปแบบ ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการประชุม เริ่มตั้งแต่การจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม การนำเรื่องที่เสนอเข้าที่ประชุมเข้าสู่วาระต่างๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถบันทึกรายงานการประชุมและมติที่ประชุมที่เข้าสู่ระบบ รวมทั้งสามารถบันทึกข้อมูลล่าสุดลงแผ่นซีดี และแจกแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมแทนการแจกเอกสารกระดาษได้ ซึ่งเป็นการลดปริมาณกระดาษที่ใช้ในการจัดการประชุมได้อย่างดี
 
ลักษณะเด่นและประโยชน์ของระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
 
ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 2 ระบบย่อย ได้แก่ ระบบบริหารวาระการประชุม และระบบควบคุมการประชุม ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
 
ระบบบริหารวาระการประชุม
 • มี User Interface แบบ Web-Based Application ที่ง่ายต่อการเรียนรู้และสะดวกต่อการใช้งาน
 • ใช้กับข้อมูลการประชุมที่อยู่ในรูปแบบของเอกสาร Word Document (.DOC) , Adobe Acrobat (.PDF) และ ไฟล์รูปภาพนามสกุล .JPG ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถสืบค้นเอกสารที่ใช้ในการประชุมทั้งปัจจุบันและการประชุมในอดีตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
 • สามารถบันทึกรายงานการประชุมและมติที่ประชุมเข้าสู่ระบบในระหว่างที่ดำเนินการประชุมได้ทันที
 • รองรับการกำหนดสิทธิ์ในการใช้งานในระดับต่างๆ ผ่านรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน
 • หลังจากที่เสร็จสิ้นการประชุมแล้ว ผู้จัดการประชุมสามารถบันทึกข้อมูลการประชุมพร้อมรายงานการประชุมและมติที่ประชุมลงแผ่นซีดี แจกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้ตามที่ต้องการ
 
ระบบควบคุมการประชุม
 • ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูข้อมูลการประชุมที่กำลังนำเสนอในที่ประชุมผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ของตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องเปิดข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งการควบคุมการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวไปยังหน้าจอผู้เข้าร่วมประชุมจะกระทำโดยผู้ควบคุมระบบ
 • ผู้ควบคุมระบบสามารถทำงานได้อย่างง่ายดายผ่านโปรแกรมในรูปแบบ Graphical User Interface นอกจากนั้น ระบบยังมี Hot Key สำหรับใช้ในการควบคุมการนำเสนอข้อมูลให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
 • ระบบมี function ที่เปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมสืบค้น เรียกดูข้อมูลด้วยตนเองโดยไม่ผ่านการควบคุมของผู้ควบคุมระบบได้
 • ผู้ควบคุมระบบสามารถส่งวาระการประชุมต่างๆ ในรูปแบบของสัญญาณภาพจากหน้าจอผู้ควบคุมไปปรากฏบนหน้าจอเครื่องผู้เข้าประชุมทุกเครื่องภายในระบบหรือเครื่องใดเครื่องหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งภายในระบบได้
 • ในกรณีที่มีการนำเสนอข้อมูลจากไฟล์ข้อมูลที่นำมาโดยผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งไม่ได้จัดเตรียมไว้ในระบบบริหารวาระการประชุมล่วงหน้า ผู้ควบคุมระบบสามารถที่จะส่งข้อมูลดังกล่าวจากหน้าจอของผู้เข้าร่วมประชุมท่านนั้นไปปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นๆ ในระบบได้อย่างสะดวกง่ายดาย
 • ผู้ควบคุมระบบสามารถที่จะตัดสัญญาณภาพหรือหยุดการส่งข้อมูลให้เครื่องผู้เข้าประชุมเครื่องใดเครื่องหนึ่งภายในระบบได้ทันที
 • ระบบมี function ในการ Chat สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อส่งข้อความติดต่อสื่อสารหรือขอความช่วยเหลือไปยังผู้ควบคุมระบบได้ทันที
 • ผู้ควบคุมระบบสามารถที่จะตรวจสอบการทำงานและแก้ไขปัญหาให้กับเครื่องผู้เข้าร่วมประชุมโดยการ remote access และยังทำการเปิด - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าร่วมประชุมได้ตามต้องการ
 
นอกจากนี้ ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ยังสามารถปรับเปลี่ยนระบบย่อยหรือเพิ่มเติมคุณสมบัติตามความเหมาะสม หรือตามความต้องการของแต่ละหน่วยงานที่ประสงค์จะนำระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้
 
 
ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ EGA Contact Center โทร : 0 2612 6060 หรือ อีเมล : contact@ega.or.th
ict
 • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
 • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@ega.or.th
EGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER